outsourcing IT

outsourcing

outsourcing

Termin outsourcing jest angielskim skrótem od outsider-resource-using, oznaczającym korzystanie z zasobów zewnętrznych. Pojęcie to po raz pierwszy zostało użyte w 1979 r. i odnosiło się do kupowania niemieckich projektów przez brytyjski przemysł motoryzacyjny[1]. Sama koncepcja biznesowa powstała jednak wcześniej. Już w 1923 r. Henry Ford stwierdził, że:
„Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my”
Dzięki niemu możecie Państwo osiągnąć wiele korzyści:

Obniżenie kosztów, ponieważ nie są ponoszone koszty związane ze stworzeniem i utrzymaniem stanowisk pracy, koszty ubezpieczeń zdrowotnych, emerytalnych oraz szkoleń pracowników.
Oszczędność czasu, gdyż kadra zarządzająca może się skupić na kluczowych działaniach firmy prowadzących do zwiększenia udziałów w rynku i zdobywaniu przewagi konkurencyjnej.
Uproszczenie procesów zarządczych i administracyjnych poprzez wydzielenie ze struktury firmy obszarów nie związanych ściśle z profilem biznesowym firmy.
Zwiększenie efektywności pracy – użytkownicy końcowi IT mogą liczyć na szybkie udzielenie konsultacji, pomocy technicznej oraz szkolenia.
Stabilność, ponieważ opieka nad powierzonym majątkiem i funkcjami organizacyjnymi firmy uniezależniona jest od chorób i urlopów personelu.
Know-how – możliwość korzystania z usług ekspertów o dużym doświadczeniu i wiedzy.
Szybki dostęp do wiedzy i wsparcia – możliwość korzystania z najnowszych osiągnięć z dziedziny przesyłania usług teleinformatycznych, wsparcie telefoniczne (help desk, w przypadku naszej firmy zgłoszenia również przez stronę helpdesk.ilmar.pl)

Co w ramach podpisanej umowy na usługi outsourcingowe:

Administrację, konfigurację i rozbudowę sprzętu, pod kątem wymagań stawianych przez pracujące na nim aplikacje.
Utrzymanie i zarządzanie oprogramowaniem. Instalację, konfigurację, testy, archiwizację plików konfiguracyjnych, dokumentację systemu.
Bezpieczne składowanie (backup) danych użytkowników.
Wysoki poziom bezpieczeństwa systemów, aplikacji i danych.
Utrzymanie i zarządzanie zasobami użytkowników: konta, profile sprzętowe i programowe, polityka bezpieczeństwa.
Konsultacje i prace projektowe związane ze zmianami i rozbudową systemu, eliminację słabych punktów.
Administrację systemami, bieżący monitoring i wykrywanie sytuacji awaryjnych, realizowane przez agentów systemowych badających podstawowe parametry pracy.
Bieżące rozwiązywanie problemów i prowadzenie działań naprawczych (serwis).
Dostęp do obsługi centrum zarządzania poprzez system Help Desk z wykorzystaniem łączy telefonicznych, faksu, e-maila i strony www.
Raportowanie o zaistniałych awariach i sposobach ich usuwania.

Jeśli macie Państwo pytania prosimy o kontakt, chętnie udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania.