inDodatki – Zamówienia do dostawców

inDodatki – Zamówienia do dostawców

Generowanie zamówień na podstawie sprzedaży i stanów minimalnych

inDodatki – Zamówienia do dostawców to rozwiązanie dla Subiekta GT ułatwiające tworzenie dokumentów ZD w programie Subiekt GT. Na podstawie wybranych kryteriów tworzone jest automatycznie zestawienie towarów z podaną wielkością sprzedaży w danym okresie oraz aktualnym stanem magazynowym.

Generowanie zamówień do dostawców w Subiekcie GT odbywa się poprzez automatyczne wyliczenie zapotrzebowania na podstawie wybranych kryteriów z możliwością ręcznej edycji.

Kryteria obliczania zapotrzebowania:

 • na podstawie dowolnego okresu,
 • na podstawie dokumentów WZ,
 • sprzedaż na podstawie określonej liczby tygodni,
 • pomniejszenie zamówienia o stany aktualne,
 • pomniejszenie zapotrzebowania o niezrealizowane zamówienia ZD,
 • powiększenie o rezerwacje,
 • powiększanie o niezrealizowane zamówienia ZK z możliwością ograniczenia po terminie realizacji,
 • uwzględnienie stanów minimalnych,
 • obsługa minimum logistycznego.

Użytkownik ma możliwość zaznaczenia towarów, które znajdą się na zamówieniu do dostawcy. Dodatek dla Subiekta GT oferuje bogate możliwości w zakresie filtrowania listy z towarami.

Zamówienia mogą być generowane dla wybranego w programie dostawcy lub dla dostawcy wpisanego jako Podstawowy dostawca w kartotece towaru.

W programie inDodatki – Zamówienia do dostawców możliwe jest edytowanie zamówień przed ich zatwierdzeniem. Ponadto program pozwala na automatyczne wysyłanie wiadomości e–mail,
zamówieniem po jego zatwierdzeniu do dostawcy.

Ustawienia programu pozwalają na traktowanie kompletów jako jednostkowych towarów lub
w rozbiciu na składniki.

 

Warunki licencyjne:

 • Licencja przypisana do podmiotu, nie posiada ograniczeń stanowiskowych.

Wymagania systemowe:

 • Subiekt GT – od wersji 1.25
 • MS SQL 2005 i nowsze
 • Net Framework 3.5 SP1

Funkcjonalność rozszerzona:

 • Sfera dla Subiekt GT (edycja ZD przed zapisem, wysyłanie ZD emailem)