inDodatki – Sekretariat

inDodatki – Sekretariat

zarządzanie korespondencją w firmie

inDodatki – Sekretariat to program wspomagający zarządzanie korespondencją w przedsiębiorstwie, które swoją działalność oparło na Subiekcie GT. Program pozwala na uporządkowanie obiegu korespondencji w firmie, a przede wszystkim na powiązanie jej z dokumentami handlowymi, bądź też kartotekami towarów i klientów Subiekta GT.

Program składa się z dwóch modułów. Są nimi:

 • KORESPONDENCJA PRZYCHODZĄCA, która pozwala na rejestrowanie przesyłek przychodzących, a także ułatwia zarządzanie korespondencją w odniesieniu do jej charakteru.
 • KORESPONDENCJA WYCHODZĄCA to moduł będący narzędziem do efektywnego zarządzania przesyłkami przeznaczonymi do wysyłki pozwalający na zastosowanie szeregu elementów określających charakter przesyłki.

 

Możliwości inDodatki – Sekretariat pozwalają przede wszystkim na:  

 • rejestrowanie korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej,
 • określenie statusu korespondencji,
 • odwzorowanie struktury firmy z podziałem na centralę, oddziały i działy oraz ich pracowników,
 • definiowanie rodzajów przesyłek, plików oraz tematów korespondencji firmowej,
 • dodawanie szczegółowych danych związanych z przesyłką (np. numer nadawczy, waga, kwota pobrania, wartość)
 • określenie osób odbierających, a także wysyłających konkretną przesyłkę
 • przyporządkowanie przesyłki do określonego miejsca w firmie lub pracownika
 • powiązanie danej przesyłki (wychodzącej lub przychodzącej) z Subiektem GT, pozostałą korespondencją, użytkownikiem, strukturą firmy lub zdefiniowanym urzędem,
 • dodawanie załączników (plików) do przesyłki, które mogą być wczytywane, zapisywane oraz edytowane,
 • rejestrowanie uwag do korespondencji oraz ewidencjonowanie zmian związanych przesyłką,
 • zaawansowane wyszukiwanie korespondencji oraz obiektów powiązanych.

Bezpośrednie połączenie inDodatki – Sekretariat z Subiektem GT pozwala na powiązanie korespondencji z dokumentami handlowymi, magazynowymi oraz kontrahentami. Wyszukiwanie odpowiedniego dokumentu lub kontrahenta możliwe jest dzięki wykorzystaniu dodatkowych kryteriów, które są zdefiniowane w Subiekcie GT. Za pomocą Sfery dla Subiekta GT użytkownik ma możliwość bezpośredniego podglądu dokumentu powiązanego z określoną korespondencją.

Warunki licencyjne:

 • Licencja na podmiot, nie posiada ograniczeń stanowiskowych

Wymagania systemowe:

 • Subiekt GT – od wersji 1.21
 • MS SQL 2005 i nowsze
 • Net Framework 3.5 SP1

Funkcjonalność rozszerzona:

 • Sfera dla Subiekt GT (podgląd dokumentu powiązanego z korespondencją)