inDodatki – RMK Rozliczenia międzyokresowe kosztów

inDodatki – RMK

Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Rozszerzenie dla InsERT – inDodatki – RMK umożliwia ewidencję i okresowe księgowanie rozliczeń międzyokresowych kosztów. W programie można ustalić dowolną ilość rozliczeń. Przy wprowadzaniu należy określić nazwę i opis rozliczenia, dokument źródłowy, kwotę wyjściową, długość okresu, częstotliwości rozliczenia oraz parametry do dekretacji rozliczenia. W dodatku dla Rewizora GT możemy dowolnie definiować dekretowanie danego rozliczenia na kontach z ustaleniem kwoty pozycji dekretu, jako procentu kwoty jednostkowej lub kwoty stałej. Na podstawie wprowadzonych parametrów tworzony jest harmonogram rozliczenia z możliwością edycji kwot.

W programie dostępna jest lista z kalendarzem rozliczeń do dekretacji. Możliwa jest grupowa dekretacja w Rewizorze GT wybranych z listy rat rozliczeń. Dodatkowo istnieje dostęp do historii wykonanych rozliczeń wraz z ewidencją daty i numeru dekretów. Podgląd historii możliwy jest z listy zbiorczej lub na poziomie pojedynczego rozliczenia.

 

 

 

 

 

 

Warunki licencyjne:

  • Licencja przypisana do podmiotu, nie posiada ograniczeń stanowiskowych.

Wymagania systemowe:

  • Rewizor GT – od wersji 1.22 SP3,
  • Sfera dla Rewizora GT
  • MS SQL 2005 i nowsze
  • Net Framework 3.5 SP1