inDodatki – RMK dla biur rachunkowych

inDodatki – RMK dla biur rachunkowych

Rozliczenia międzyokresowe kosztów dla biur rachunkowych

Rozszerzenie dla InsERT – inDodatki – RMK BR umożliwia ewidencję i okresowe księgowanie rozliczeń międzyokresowych kosztów. Rozszerzenie pozwala na obsługę wielu podmiotów. W programie można ustalić dowolną ilość rozliczeń. Przy wprowadzaniu należy określić nazwę i opis rozliczenia, dokument źródłowy, kwotę wyjściową, długość okresu, częstotliwości rozliczenia oraz parametry do dekretacji rozliczenia. W dodatku dla Rewizora GT możemy dowolnie definiować dekretowanie danego rozliczenia na kontach z ustaleniem kwoty pozycji dekretu, jako procentu kwoty jednostkowej lub z możliwością edycji kwot.

 

W programie dostępna jest lista z kalendarzem rozliczeń do dekretacji. Możliwa jest grupowa dekretacja w Rewizorze GT wybranych z listy rat rozliczeń. Dodatkowo istnieje dostęp do historii wykonanych rozliczeń wraz z ewidencją daty i numeru dekretów. Podgląd historii możliwy jest z listy zbiorczej lub na poziomie pojedynczego rozliczenia.

 

Warunki licencyjne:

  • Licencja podstawowa RMK dla biur rachunkowych obejmuje 3 podmioty, rozszerzenie o każdy kolejny podmiot wymaga rozszerzenia licencji.

Wymagania systemowe:

  • Rewizor GT – od wersji 1.22 SP3,
  • Sfera dla Rewizora GT
  • MS SQL 2005 i nowsze
  • Net Framework 3.5 SP1