InDodatki – Import towarów i cenników

InDodatki – Import towarów i cenników

Importowanie cenników i kartotek towarów

 

InDodatki – Import towarów i cenników to program umożliwiający importowanie cenników i kartotek towarów z plików o różnym formacie (Excel, CSV, DBF, inne). Program ten , pozwala na dodawanie, lub aktualizowanie kartotek towarów oraz cenników. Program posiada możliwość określenia i zapisania różnych schematów importu, dzięki czemu nie ma potrzeby każdorazowej parametryzacji dla importowanego pliku

 

IMPORT TOWARÓW I CENNIKÓW – program umożliwiający importowanie i aktualizowanie kartoteki towarów w tym m.in.: symbol, nazwa, opis, producent, dostawca, podstawowy, grupa, uwagi oraz wszystkie poziomy cen. Ponadto program umożliwia import cech, kodów kreskowych oraz zdjęć. Domyślny dostawca może być wybrany dla schematu importu lub wczytany z pliku źródłowego.

Warunki licencyjne:

  • Licencja na moduł
  • Licencja przypisana do podmiotu, nie posiada ograniczeń stanowiskowych.

Wymagania systemowe:

  • Subiekt GT – od wersji 1.25
  • MS SQL 2005 i nowsze
  • Net Framework 4.0
  • Sfera dla Subiekt GT

Funkcjonalność rozszerzona:

  • MS Office 2010 (dla importu pliku .xls oraz .xlsx)